Financiële voorzorg

Bij een overlijden is het is duidelijk een zorg minder voor de nabestaanden als er financiële voorzieningen getroffen werden voor het regelen van de uitvaart.

En bovendien zal u het beste voor hen hebben gedaan!

De 2 meest voorkomende mogelijkheden zijn het storten van een bedrag op een bankrekening of het intekenen op een “uitvaartverzekering”..

Vraag voordat u iets onderneemt op dit gebied de raad van uw uitvaartondernemer. Websites over dit onderwerp vermelden vaak gemiddelde prijzen in België en er is de kans dat u “onderverzekerd” of “oververzekerd” bent.

Maak uw wensen kenbaar aan uw begrafenisondernemer. Hij kan u dan een exact bedrag geven als basis voor het verzekeringsplan.

Via een bankdeposito

Open een speciale rekening en voorzie die in uw eigen tempo van een minimumbedrag dat overeenkomt met de kostenraming. Bij het overlijden is deze som onmiddellijk beschikbaar voor het betalen van de factuur.

De stijging van de uitvaartkosten wordt opgevangen door de intresten op de spaarrekening.

Minder kosten voor het dossier, het beheer of het toetredingsrecht.

Geen wachttijd.

De frequentie van de stortingen houdt rekening met de werkelijke financiële mogelijkheden van de spaarder.

De vrije keuze van uitvaartondernemer wordt gerespecteerd. Iedere uitvaartonderneming heeft hier baat bij.

In geval van onverwacht overlijden is het bedrag op de bankrekening misschien niet toereikend.

Het is mogelijk dat de bankintresten de evolutie van de uitvaartkosten niet zullen dekken.

Bij overlijden in het buitenland liggen de kosten zeker een stuk hoger.

In nood tijdens uw leven zal de verleiding groot zijn om deze rekening aan te spreken, vooral in het geval van een ziekte die veel kosten met zich meebrengt. Dus dreigt er te zijner tijd niets meer op de rekening te staan.

De rekening kan door de erfgenamen ook gebruikt worden voor andere doeleinden.

Verzekeringsplan

De twee mogelijkheden voor een uitvaartverzekering zijn het betalen van een in de tijd gespreide premie of het storten van een eenmalige premie.

Op het internet zijn er verschillende websites voor een simulatie volgens leeftijd, verzekerd bedrag en betalingswijze van de verzekeringspremie.

Het voordeel van dit soort verzekeringsplan is dat de verzekeraar (of bankier) het bedrag uitkeert bij het overlijden, hoe dan ook, voor zover de voorwaarden van het contract nageleefd werden.

Deze verzekering is het meest gebruikelijk vanwege de meestal maandelijkse storting, levenslang (lijfrente); of voor een termijn beperkt tot 10 of 20 jaar, of tot een bepaalde leeftijd.

Het maandelijks (driemaandelijks of jaarlijks) gevraagde bedrag houdt rekening met het verzekerde bedrag, de duur alsook de leeftijd op het instapmoment.

Deze bijzondere soort levensverzekering kan waarborgen voor hulp en repatriëring van het lichaam omvatten, maar in bepaalde gevallen ook bijstand bij de formaliteiten na een overlijden.

Er is een leeftijdsgrens voor deze formule. De grens is afhankelijk van de verzekeraar

De begunstigde persoon zal naar eigen goeddunken kunnen beschikken over deze geldsom.

Weiger een contract waarbij u verplicht wordt te werken met een bedrijf dat u zelf niet kan kiezen.

Als u ouder bent dan de leeftijdsgrens of ernstige gezondheidsproblemen hebt, kan u zich inschrijven voor een verzekeringsplan met betaling van een eenmalige premie.

Voor eens en voor altijd regelt u uw gehele uitvaart. Zo zijn uw nabestaanden veilig gesteld.

Er zijn verschillende verzekeringen met een eenmalige premie beschikbaar op de markt.

Wij raden u dus aan om een uitvaartcontract nooit te betalen op naam van een uitvaartbedrijf, hoe bekend en respectabel dat bedrijf ook is, zonder u ervan te vergewissen dat het gestorte bedrag tot uw overlijden op een geblokkeerde rekening op uw naam staat of dat dit bedrijf een verzekering zal afsluiten voor uw uitvaart.

Dit soort contract is echter zeer eenvoudig omdat alles voorzien is en er geen onaangename verrassingen zijn bij overlijden.

Enkel de zaken die niet werden voorzien of niet konden worden voorzien (koffietafel, bloemen, … en vooral belastingverhogingen) worden extra gefactureerd, behalve wanneer deze verhogingen opgenomen werden in de overeenkomst en/of gedekt worden door de interesten.
 • Kies de uitvaartonderneming die aangeduid wordt als begunstigde voor het verzorgen van de uitvaart.
 • Kies voor een verzekering die tegemoetkomt aan uw behoeften en niet alleen aan uw financiële draagkracht.
 • Zorg dat u beschikt over alle bijzonderheden:
  • De mogelijke afkoopvoorwaarden.
  • Vraag naar de duur van de wachttijd. Als het overlijden gebeurt door ziekte gedurende een bepaalde periode zullen alleen de betaalde bijdragen tot de overlijdensdatum teruggestort worden, buiten eventuele prestatiekosten.
  • Ga na of de contracten de vrije keuze van uitvaartondernemer voorzien.
  • Pas op voor de “globale verzekeringsaanbiedingen” met vastgelegde bedragen die op de markt worden aangeboden. Bekijk de gedetailleerde samenstelling van deze “vaste bedragen” om niet nutteloos ongewenste uitgaven te doen.
  • Eis in geval van een volledige dienst- en organisatieverzekering een nauwkeurige beschrijving van de lijkkist om teleurstellingen te voorkomen.