Wat kost de uitvaart?

 

De gemiddelde begrafenis kost €4.500 tot meer dan €10.000, afhankelijk van de regio en de gevraagde diensten.

 

Deze kostprijs bestaat uit meerdere elementen :

Allereerst zijn er de diensten waarvan voor elke uitvaart gebruik wordt gemaakt.

Die luiden als volgt:

 • kisting
 • afleggen
 • administratieve formaliteiten
 • onthaal in het rouwcentrum
 • dragers en lijkwagen voor de plechtigheid
 • overdracht van het lichaam naar de rustplaats in afwachting van de plechtigheid

Deze diensten kosten samen gemiddeld 1500 euro. De prijzen variëren echter per regio, want ze worden gedeeltelijk bepaald door de bouw- en of huurkosten van de uitvaartinfrastructuur en -uitrusting.

Verder moet u, afhankelijk van uw keuzes, op verschillende extra kosten rekenen. De kist bijvoorbeeld kost 750 à 3.500 euro!

Verder zijn er extra diensten, zoals:

 • necrologie (150 tot 1200 euro, afhankelijk van de krant)
 • bloemen (van 50 euro voor een bed tot zo'n 250 euro voor een krans)
 • rouwbrieven (de prijs varieert naargelang het aantal)
 • gedenkkaarten (de prijs varieert naargelang het aantal)
 • de receptie na de uitvaart, afhankelijk van het aantal personen (ca. 12 euro per persoon)

Bij crematie:

 • Tel hier de crematietaks (die afhankelijk is van elk crematorium) van +/- €800 bij op.
 • de aankoop van een urn (van €100 tot €500) of een klein monument (+/€2000)

Bij begraving:

De prijs van een concessie varieert naargelang de gemeente. Informatie hierover kunt u aan de gemeente of aan uw uitvaartondernemer vragen.

De grafsteen kost ca. 1.500 (een eenvoudige tegel) tot 6000 euro (een luxueuze uitvoering). De prijs van een grafkelder bedraagt ca. 4.500 tot 25.000 euro, afhankelijk van het type graniet en de vereiste werkzaamheden.

 

Zoals u ziet, zijn de kosten die aan een uitvaart zijn verbonden, zeer variabel en in sterke mate afhankelijk van uw persoonlijke keuzes.

Vraag uw uitvaartondernemer om een offerte. Zo voorkomt u zorgen voor uw dierbaren. Een offerte is uiteraard vrijblijvend.


Uitvaart voor behoeftigen

Wat gebeurt er als de overledene en diens nabestaanden niet over de nodige middelen beschikken?

De uitvaart van een behoeftige dient fatsoenlijk en in overeenstemming met de laatste wil van de overledene te verlopen.

De niet-religieuze operationele kosten, dus met uitsluiting van religieuze of filosofische plechtigheden, worden betaald door de gemeente waarin de overledene staat ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister.

Bij behoeftigheid dient u contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand van de betreffende gemeente.