Uitvaartvoorzorgen

"Een goede voorbereiding op het onvermijdelijke is een daad van liefde naar onze dierbaren toe."Bij het overlijden van een naaste dienen familieleden heel wat beslissingen te nemen met betrekking tot de begrafenis.

Door uitvaartvoorzorgen te nemen, maakt u het uw nabestaanden minder moeilijk, zowel op financieel vlak als wat de keuzes betreft die zij moeten maken om uw laatste wil te respecteren.

Begrafenisondernemers worden dagelijks geconfronteerd met de moeilijke situatie die voor nabestaanden kan ontstaan.

Met dit in gedachten bieden wij u op deze website informatie over de verschillende wijzen waarop u tijdens uw leven uw wensen kenbaar kunt maken en over de verschillende mogelijkheden van uitvaartvoorzorgen.

Om u te helpen bij het maken van uw keuzes stellen wij u gemakkelijk in te vullen documenten ter beschikking die u kan geven aan uw dierbaren, uw notaris of uw begrafenisondernemer, of neerleggen bij het gemeentebestuur, zoals de " laatste wilsbeschikking ".

Laatste wilsbeschikking

U kunt deze verklaring afleggen door een formulier in te dienen bij de gemeentelijke administratie van uw woonplaats.

Bezorg dit formulier aan uw gemeente om het te laten opnemen in het Centraal Register van de laatste wilsbeschikkingen. De laatste wilsbeschikking wordt gebruikt om aan te geven wat men wenst, met name of men kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie.

Niemand zal zich tegen deze verklaring kunnen verzetten. Bovendien kunnen deze wensen ook worden opgenomen in een brief aan een familielid, die wordt neergelegd bij de notaris. Het is te allen tijde mogelijk om uw wensen te veranderen.

Hierin geeft u aan of u kiest voor een begraving of een crematie. De verdere details kan u laten opnemen in een uitvaartcontract.

Leg uw uitvaartwensen vast

De laatste wilsbeschikking geeft aan voor welk soort uitvaart u kiest maar bevat geen details over de manier waarop de plechtigheid dient te worden georganiseerd.

Uw wensen vastleggen
"Wenste hij een kerkelijke plechtigheid? "Wilde hij thuis of in het funerarium worden opgebaard? Wilde hij een overlijdensbericht? Wat moeten we doen met de as? "... zijn vragen die uw dierbaren zich zullen stellen. Door dit alles vooraf te plannen met uw begrafenisondernemer zal u uw dierbaren heel wat zorgen besparen omdat kleine details heel waardevol kunnen zijn in moeilijke tijden.

Wij stellen een document te uwer beschikking waarin u uw wensen met betrekking tot uw uitvaart kunt aangeven. Wanneer dit document later aan uw dierbaren en/of uw begrafenisondernemer wordt bezorgd, zullen zij over waardevolle informatie beschikken wanneer de tijd gekomen is.

Op die manier kunt u ook vooraf een prijsinschatting vragen en op basis daarvan het nodige bedrag voorzien voor uw uitvaart teneinde uw dierbaren hiermee niet te moeten belasten.

De begrafenisondernemer kan u ook advies geven zodat uw dierbaren over de nodige financiële middelen beschikken om uw begrafenis te regelen.