Wie organiseert de uitvaart?

Wie is bevoegd om begrafenissen te verzorgen?

De erkende persoon die instaat voor de uitvaart

Deze affectieve banden hangen vaak samen met bloedbanden, huwelijk of wettelijke samenwoning. Toch zijn de partner of de ouders niet altijd automatisch degenen die de wens van de overledene het beste kennen. De persoonlijke verzorger of de gezelschapsdame zijn in bepaalde gevallen aangewezen als de erkende persoon in de plaats van de kinderen.

Bij betwisting beslist de rechtbank in kortgeding wie deze rol zal vervullen.

Het is al gebeurd dat meerdere personen zichzelf beschouwden als de erkende persoon om zorg te dragen voor de uitvaart en tegelijk met twee verschillende uitvaartondernemers in zee gingen.

Om dergelijke onaangename momenten te vermijden, is het aanbevolen om bij leven de persoon te kiezen die na uw overlijden zorg zal dragen voor uw uitvaart. Ook uw uitvaartondernemer kan deze persoon zijn.

De uitvaartondernemer

De uitvaartondernemer

Tijdens uw gesprek met de uitvaartondernemer zal u naar de administratieve gegevens met betrekking tot de overledene worden gevraagd (naam, woonadres, rijksregisternummer, gezinssituatie...) Houd indien mogelijk de identiteitskaart, het paspoort, het trouwboekje en het rijbewijs van de overledene bij de hand.

Samen met de uitvaartondernemer bepaalt u wanneer het lichaam zal worden afgelegd en gekist en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Het kan zijn dat de gemeenteadministratie het tijdstip bepaalt waarop de uitvaart moet plaatsvinden en waarop de overledene moet worden opgebaard. Dat is dan om te controleren of alles volgens de regels verloopt.

Op basis van de gekozen plechtigheid zal de uitvaartondernemer u een catalogus met kisten en toebehoren voorleggen. Hierbij spelen de door de overledene en de nabestaanden gekozen kwaliteit, de afwerking en het budget een rol.

Hij stelt in naleving van zijn beroepsethiek een volledige offerte op in functie van het budget.

Indien u dit wenst, zal het lichaam van de overledene in een rouwcentrum worden geplaatst. Dit kan zowel na overlijden thuis als na overlijden in het ziekenhuis.

Rouwcentra zijn bedoeld om bezoek aan de overledene mogelijk te maken in een aan de bezoekers en de overledene aangepast kader. Wenst u als nabestaande het lichaam thuis op te baren, dan is vooral bij warm weer een koelsysteem aan te bevelen.

De uitvaartondernemer bespreekt met u ook de mogelijkheid van een necrologie, bloemen en gedenkkaartjes.

Nadat alles is afgerond, hoeft door de nabestaanden normaliter niets meer te worden georganiseerd. Zij kunnen zich wijden aan wederzijdse troost en vrienden en kennissen op de hoogte brengen van de bezoektijden en het moment van de uitvaart.

De uitvaartondernemer kan de nabestaanden helpen bij de keuze van een grafmonument of de verwijdering en bewaring van het monument bij concessies in volle grond.

Gewoonlijk zorgt de uitvaartondernemer voor de organisatie van het volgende:

  • de gemeenteadministratie
  • de religieuze plechtigheid
  • het opstellen van het overlijdensbericht
  • de plaatsing van rouwadvertenties in de kranten
  • de begraafplaats en/of het crematorium
  • de maker van het eventuele grafmonument
  • de traiteur of de organisatie van de receptie na de uitvaart
  • andere diensten die van de ene uitvaartondernemer tot de andere verschillen

Indien voor een religieuze plechtigheid wordt gekozen, kan de priester of andere persoon die de plechtigheid leidt contact opnemen met de nabestaanden om de plechtigheid te organiseren en te bepalen welke teksten er worden gelezen (zendbrieven van de apostelen, evangelieteksten, misintenties) en de eventuele muzikale begeleiding.