FAQ

Antwoorden op alle vragen die u zich stelt!

1Hoe vind je werk in de sector?
De uitvaartsector bestaat uit veel familiebedrijven die relatief weinig werknemers in dienst hebben. Alleen de grotere ondernemingen zullen waarschijnlijk voltijds personeel in dienst hebben. Stuur ze je curriculum vitae.

Er zijn mogelijkheden om in opdracht als portier of chauffeur te werken. De begrafenissector beschikt over een specifiek paritair comité dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van sterfgevallen.

Veel gepensioneerden, bruggepensioneerden en/of mensen die een pauze inlassen, krijgen een aanvullend salaris dankzij dit extra werk.
2De rekening komt niet overeen met wat besproken is op het moment van overlijden. Wat kan ik doen?
De factuur moet overeenstemmen met de bestelbon, tenzij er onduidelijkheden bestonden of bij het begin werden vermeld (bv. de prijs van het overlijdensbericht, of de belasting van een gemeente die gewijzigd is).

Zonder inkooporder zal de ondernemer moeilijkheden ondervinden om het bedrag van zijn factuur in rechte terug te vorderen.

Eén advies: EIS een SPECIFIEK BESTELFORMULIER om onaangename verrassingen te voorkomen.

Elk misbruik kan via het contactformulier worden gemeld aan de nationale federatie van begrafenisondernemers, die elke klacht zal onderzoeken.
3Wat is balsemen?
Met balsemen worden alle technieken bedoeld om de lichamen van overledenen te bewaren in een toestand die min of meer overeenkomt met die welke zij bij leven hadden.

Balsemen is in België echter verboden. Het is alleen toegestaan in zeldzame gevallen zoals de uitvoer van een lichaam naar een land dat balseming vereist of in geval van een ramp bijvoorbeeld
4Het mortuarium wil me absoluut een begrafenisondernemer aanraden!
Besteed hier geen aandacht aan, hij is zeker financieel geïnteresseerd. U zult dit zeker op uw rekening vinden.

L'entrepreneur de pompes funèbres indélicat doit être dénoncé à FUNEBRA car ces procédés sont illégaux.
5Wat is thanatopraxy?
Het is een kwestie van hygiëne en presentatie van de overledene om het lichaam en het gezicht een natuurlijker aanzien te geven in afwachting van de begrafenis.

De gebruikte producten mogen de crematie niet verhinderen of garanderen dat de lichamen binnen 10 jaar zullen rotten.
6Mag ik mijn vaders as mee naar huis nemen?
Uiteraard op voorwaarde dat hij tijdens zijn leven geen andere wensen bij het gemeentebestuur heeft ingediend.

De gemakkelijkste manier om dit te doen is om vóór het overlijden met uw uitvaartondernemer te praten.
7Mijn moeder is overleden op vakantie. Wat moet ik doen?
Neem contact op met uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal contact opnemen met de begrafenisondernemer op de plaats van overlijden om afspraken te maken over de repatriëring.

Als u een repatriëringsverzekering hebt (die soms ook is inbegrepen in de diensten die door de ziektekostenverzekeraars worden aangeboden), zullen zij de repatriëring regelen in samenwerking met uw contractant. Uw enige verantwoordelijkheid zal zijn om het soort begrafenis te bepalen dat uw moeder zou hebben gewild en om de begrafenis in België te regelen met uw begrafenisondernemer.
8Mag ik de as begraven in een openbaar park?
Nee, dit is niet toegestaan. U kan echter wel de as begraven op privéterrein met de toestemming van de eigenaar.
9Mag mijn as vanuit de lucht worden verspreid, bijvoorbeeld per helikopter?
Nee, niet in België in ieder geval. In sommige andere landen is het echter wel toegestaan. De as kan naar een ander land worden uitgevoerd om er te worden verstrooid in overeenstemming met de lokale regelgeving. Verstrooiing op de Mont Blanc.
10Ik wil mijn vaders as niet meer thuis bewaren. Wat moet ik doen?
Natuurlijk bent u niet verplicht om de as ad vitam aeternam thuis te bewaren. Neem contact op met uw gemeente om te weten welke procedure u wettelijk gezien dient te volgen.
11Is het mogelijk om de as de ruimte in te sturen?
Hier is de informatie die over dit onderwerp is gevonden: Naar de ruimte sturen is slechts een symbolische hoeveelheid van een paar gram as, geplaatst in een kleine capsule op een commerciële of wetenschappelijke satelliet die wat ruimte te verkopen heeft.

Een van de diensten die het bedrijf aanbiedt, de Earth Return Service, maakt het mogelijk de as naar de ruimte te laten vliegen, op een hoogte van 115 kilometer, alvorens per parachute naar de aarde terug te vallen. De kosten: US$ 495 per gram, US$ 995 voor 7 gram.

"We sturen de capsule terug in een mooie doos met een certificaat dat bewijst dat vader, moeder of neef naar de ruimte is geweest en weer terug op aarde is gekomen," zegt Chafer opgewekt.

Voor 1.295 dollar per gram (4.955 dollar per 7 gram) biedt het bedrijf ook aan de as aan boord van een satelliet in een lage omloopbaan te brengen. Ze zullen tussen de 10 en 200 jaar in een baan om onze planeet draaien, afhankelijk van de hoogte. Uiteindelijk zal de as worden verteerd in een vuurproces dat ontstaat door de wrijving van de satelliet met de atmosfeer.

Tot dusver zijn zes vluchten georganiseerd en een zevende is gepland voor oktober, met de as van 300 mensen: Amerikanen, Canadezen, Britten, Duitsers, Japanners en Oostenrijkers. Eén project gaat nog verder en is van plan om ruimtekisten tot in de eeuwigheid rond de zon te laten draaien, als een komeet.

Deze lucratieve niche, uitgevonden door Celestis, de voorganger van Space Services, trekt concurrentie aan.

Een Canadees bedrijf, Columbiad Launch Services, neemt orders aan voor de lancering van een ballistische raket die tot 250 km de ruimte in zal gaan, waar de as in de ruimte zal worden verstrooid en geleidelijk weer op aarde zal vallen. De kosten bedragen $12.500 voor alle overblijfselen van een crematie, of tot 3 kilo as.
12Kan ik wat van de as van de overledene krijgen?
Dat hangt van je relatie af.

Een symbolisch deel van de as van de overledene kan op hun verzoek worden toevertrouwd aan de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en bloed- of aanverwanten in de eerste graad. Deze as wordt in een gesloten container gedeponeerd en op een waardige en fatsoenlijke manier vervoerd. Deze bepaling is niet van toepassing op foetussen.
13Ik ben niet tevreden over de dienstverlening. Kan de uitvaartondernemer worden gesanctioneerd?
FUNEBRA possède un code de déontologie avec des sanctions graduelles suivant la faute commise. Toutefois, ces sanctions ne s'appliquent qu'aux membres qui adhèrent à la fédération.

Sommige begrafenisondernemers zijn, om deze ethische code te omzeilen, bij geen enkele vereniging aangesloten.

Wij raden u daarom aan alleen gebruik te maken van de uitvaartondernemers die op deze site staan vermeld.

Elk misbruik moet worden gemeld aan FUNEBRA, dat elke klacht zal onderzoeken.
14Mijn vader wilde gecremeerd worden, mijn familie wil hem begraven, wat kan ik doen?
Uw vader kan zijn testament bij de lokale overheid hebben achtergelaten. In dat geval, zal het onmogelijk zijn hem te begraven.

De volgende vraag is wie bevoegd is om de begrafenis te verzorgen. Deze persoon is het best geplaatst om te weten wat de wensen van de overledene waren.

Als u denkt dat u die persoon bent of als u een document hebt waarin de wil van de overledene tot uitdrukking komt, moet u naar de rechtbank van eerste aanleg gaan en verzoeken om een kort geding onder de gegeven omstandigheden.

Idealiter zou de bestemming van het lichaam tijdens het leven van uw ouder in een schriftelijk document moeten worden vastgelegd
15Mijn zus wil de begrafenis voor me regelen, wat kan ik doen?
De vraag is wie gekwalificeerd is om de begrafenis te regelen. Ben jij het of je zus?

De wetgever wil in de eerste plaats dat de persoon die het best kan weten wat de overledene wilde, gekwalificeerd is. Als u denkt dat u die persoon bent, moet u naar de rechtbank van eerste aanleg gaan en vragen om een kort geding onder de gegeven omstandigheden.

In het ideale geval wordt u tijdens het leven van uw familielid in een schriftelijk document aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvaart
16Ik wil mijn vaders as bewaren maar mijn familie verzet zich daartegen. Wat moet ik doen?
Al deze vragen over de bestemming van de as of het lichaam zijn delicate elementen om mee om te gaan. In geval van geschillen is het aan de rechter van eerste aanleg om in kort geding uitspraak te doen.

Om tegemoet te komen aan het leed van families die de as niet de door de overledene gewenste bestemming kunnen geven bij gebrek aan een testament, en om elk conflict over de interpretatie van de werkelijke wensen van de overledene te vermijden, wordt de keuze van de bestemming van de as overgelaten aan de persoon die bevoegd is om voor de begrafenis te zorgen.

Idealiter zou u tijdens het leven van uw familielid in een schriftelijk document moeten worden aangewezen als de houder van de as
17Als ik het bestelformulier onderteken, ben ik dan verplicht de nalatenschap te aanvaarden?
Natuurlijk niet. Het is niet omdat je de begrafenis betaalt, dat je de nalatenschap aanvaardt. Wees echter voorzichtig en beperk je tot het bestellen en/of betalen van de begrafenis.

Vermijd handelingen waardoor het lijkt alsof u de nalatenschap hebt aanvaard, zoals de verkoop van de auto of de juwelen,...
18Ik heb de uitvaart betaald, hoe krijg ik het geld terug van de erfgenamen?
U bent aangesteld als verantwoordelijke voor de begrafenis, maar u bent geen erfgenaam! U kunt de erfgenamen of de notaris vragen om de rekening te vergoeden. Idealiter zou degene die de rekening betaalt, ervoor moeten zorgen dat de erfgenamen hem daarna betalen.

Vermijd dus verkwistende uitgaven in de veronderstelling dat de nalatenschap voor alles zal moeten opdraaien.
19Kan ik een overledene laten opgraven voor een crematie?
Daartoe moet eerst toestemming voor de opgraving worden verkregen van de burgemeester

re. Vervolgens moet u de toestemming voor de crematie vragen aan de burgemeester, die, samen met een uittreksel uit het register van laatste wensen indien beschikbaar, de goedkeuring moet krijgen van de officier van justitie, die beslist of de crematie al dan niet wordt toegestaan.

Dit wordt meestal gedaan door de begrafenisondernemer.
20Mijn vader wilde begraven worden in zijn land van herkomst. Wat moet ik doen?
Dit is een standaard begrafenis voor elke begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer zorgt voor de repatriëring over de weg of door de lucht, afhankelijk van de bestemming. De begrafenisondernemer is opgeleid voor dit soort begrafenissen.

Zij kunnen u vragen om naar uw consulaat of ambassade te gaan om toestemming te krijgen om te repatriëren! Maar dit is slechts een simpele formaliteit.

U moet echter wel een medisch attest van de behandelend arts overleggen waaruit blijkt dat het overlijden niet te wijten was aan een besmettelijke ziekte. (een certificaat van niet-besmetting genoemd)

Sommige landen eisen dat het lichaam gebalsemd wordt voor repatriëring. Ook hier zal de begrafenisondernemer de nodige regelingen treffen.
21Mijn moeder is in het buitenland overleden. Ze wilde worden verast. Kan ik dat hier doen?
Natuurlijk, het is de wil van de overledene die voorrang heeft!

Na repatriëring van het lichaam, zal de begrafenisondernemer crematie aanvragen. Hij hoeft alleen toestemming te krijgen van de officier van justitie.
22Het rusthuis wil dat ik hun begrafenisondernemer kies! Is dat normaal?
Natuurlijk niet! U mag zelf uw begrafenisondernemer kiezen. De eenvoudigste manier is om contact met hem op te nemen zodra u het overlijden verneemt.
23Kan ik een monument plaatsen op het graf van mijn vriend?
Tenzij anders bepaald door de overledene of verzet vanwege zijn verwanten, heeft eenieder het recht om op het graf van zijn familielid of vriend een herdenkingsteken te plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de houder van de concessie.
24Heb je nog een vraag?
contacteer ons: info@funebra.be