De nalatenschap

Nalatenschap aanvaarden of niet?

Vlak na de plechtigheid moet u een aantal beslissingen nemen, onder meer wat de zogenoemde "nalatenschap" betreft.

Aan de dood denken is nooit aangenaam.

Maar wat gebeurt er als u er niet meer bent? Hoeveel zullen uw nabestaanden moeten betalen...?.

Het kan nuttig zijn hier vandaag al aan te denken.
Uw notaris kan u dankzij zijn ervaring en vakkennis van advies dienen. Hij kan, afhankelijk van uw wensen en uw gezinssituatie, diverse oplossingen voorstellen met betrekking tot uw nalatenschap.

Bij het overlijden ontvangt degene die de nalatenschap aanvaardt, het aandeel van de eigendommen van de overledene dat hem toekomt. Maar hij moet ook de successierechten en alle schulden die de overledene heeft achtergelaten betalen.

De aan de nalatenschap verbonden kosten kunnen enorme financiële problemen opleveren voor uw nabestaanden.

Niemand kan worden verplicht een nalatenschap te aanvaarden. Als de erfgenamen weten dat de nalatenschap grotendeels uit schulden bestaat, kunnen ze die weigeren. Ze hoeven dan geen schulden te betalen, maar ontvangen ook geen eigendommen van de overledene. Weten ze dat de nalatenschap geen schulden, maar een aanzienlijk vermogen omvat, dan kunnen ze die zonder meer aanvaarden.

Soms is de situatie minder duidelijk. De erfgenamen weten dan bijvoorbeeld niet dat de overledene een groot fortuin bezat, omdat hij daar over heeft gezwegen. Of de overledene had weliswaar bezittingen, maar er was een groot proces lopende tegen hem en de uitkomst daarvan is onzeker.

Als de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden en die blijkt deficitair te zijn, dan moeten ze alle schulden betalen. Dat risico willen ze uiteraard niet lopen. Daarom kunnen ze de nalatenschap ook aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Uit die boedelbeschrijving zal blijken of de nalatenschap positief of negatief is. Er zijn dus meerdere oplossingen mogelijk. Het is aan de erfgenamen om de oplossing te kiezen die het beste past, rekening houdend met de te respecteren termijnen.

Advies:

Een erfgenaam kan door de nalatenschap van zijn stuk worden gebracht. Het verdriet om het verlies van een dierbare mag er niet toe leiden dat u de harde realiteit van de wettelijke verplichtingen uit het oog verliest. Dit is complexe materie die met nare verrassingen gepaard kan gaan. Het is daarom ten zeerste aanbevolen zo snel mogelijk een notaris onder de arm te nemen. Die zal u helpen de juiste keuzes te maken.

Doet u een beroep op een notaris om de aangifte van nalatenschap op te stellen, dan kan die ook op zoek gaan naar een eventueel testament. Maakt u niet gebruik van een notaris, dan kunt u voor het testament ook rechtstreeks in contact treden met de Koninklijke Federatie van Notarissen.

• een uittreksel van de overlijdensakte (verstrekt door de uitvaartondernemer),

• het trouwboekje en het huwelijkscontract van de overledene,

• de eventuele trouwboekjes en huwelijkscontracten van de erfgenamen,

• alle facturen en nota's met betrekking tot de meest recente ziekte,

• de uitvaartkosten inclusief bloemen en maaltijden,

• de eerste factuur voor gas, elektriciteit, telefoon en andere diensten sinds het overlijden,

• de hypotheekschulden, de meest recente onroerende voorheffing (kohieruittreksel),

• het meest recente aanslagbiljet-kohieruittreksel van de personenbelasting,

• de eigendomsakte van het vastgoed,

• de brandverzekeringspolissen (voor de inboedel),

• de levensverzekeringspolissen,

• het bedrag aan contant geld dat de overledene heeft nagelaten,

• het meest recente bankafschrift van de overledene,

• de depositorekeningen,

• spaarboekjes,

• de van het ziekenfonds ontvangen vergoeding (naam van het ziekenfonds en ontvangen bedrag),

• de beschrijving van de auto van de overledene (merk, bouwjaar, cilinderinhoud, waarde).