Zoeken op bankrekening

Nieuwe webapplicatie helpt kinderen met rouwen
21 oktober 2018
CORBICONCEPT
2 april 2019

Zoeken op bankrekening

Sinds 1991 biedt Febelfin een specifieke dienst aan waarbij via één enkele aanvraag kan worden onderzocht of een persoon in relatie is/was bij één of meerdere financiële instellingen die lid zijn van Febelfin.

In geval van Overlijden aanvraag wordt gedaan door de notaris die met de vereffening van een nalatenschap is belast, door één of meer erfgenamen, door de curator bij een onbeheerde nalatenschap of door een advocaat.

Vereiste documenten

Vooraleer het onderzoek bij onze leden kan worden opgestart , dient de aanvrager ons - samen met de aanvraag - volgende documenten op te sturen, bij voorkeur per e-mail (bankresearch@febelfin.be) of per post (Aarlenstraat 82 – 1040 Brussel):

Informatie over de persoon die de aanvraag invoert: In alle gevallen:

 • naam, voornaam en adresgegevens
 • e-mailadres waarnaar het antwoord kan worden verstuurd, in geval van aanvraag door notaris het ‘belnot’ e-mailadres;
 • kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart ;
 • bewijs van de hoedanigheid van de persoon die de aanvraag indient :
  • akte van bekendheid, erfrechtverklaring of attest/akte van erfopvolging (bij overlijden)
 • volmacht van de persoon naar wie het onderzoek wordt verricht waarmee de bank toelating krijgt om de informatie aan de aanvrager mee te delen (omdat de vraag wordt gesteld terwijl de betrokken persoon nog in leven is)
  • akte van bekendheid, erfrechtverklaring of attest/akte van erfopvolging

Informatie betreffende de te onderzoeken persoon:

 • Naam en voornaam
 • adres
 • geboorteplaats en -datum en plaats en datum van overlijden
 • een kopie van de officiële overlijdensakte, in geval van overlijden
 • elke andere informatie die kan helpen om de zoekactie efficiënter te maken (naam echtgeno(o)t(e), gescheiden van …)

Kosten

De aanvraag kost 151,25 EUR (125 EUR + 21% BTW). Deze kost dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord met de hieronder aangegeven elementen. De kosten dekken geen bijkomende vragen, zoals vragen over rekeningstanden en historieken. Hiervoor kunnen de banken bijkomende kosten aanrekenen.

www.febelfin.be