Bijna 620.000 Belgen hebben ten minste één geregistreerd testament,

Belg benut mogelijkheid om nalatenschap gratis te verwerpen
17 juli 2019
Orgaandonatie : belangrijke nieuwigheden vanaf 1 juli 2020
16 augustus 2020

Bijna 620.000 Belgen hebben ten minste één geregistreerd testament,

Meer dan 600.000 Belgen hebben momenteel ten minste één geregistreerd testament. Bijna een kwart van de Belgen die voor een testament kiezen, maken tijdens hun leven ook meerdere testamenten. Dit blijkt uit de cijfers van de Federatie van Notarissen (Fednot).

Fednot beheert de gegevens met betrekking tot testamenten die in het Centraal Testamentenregister (CRT) zijn geregistreerd. Dit register bevat de identiteit van degene die een testament heeft opgemaakt, het tijdstip waarop het is opgemaakt, welke notaris het heeft opgemaakt en welke notaris het bewaart. Het grote voordeel van het CRT is dat de nabestaanden na het overlijden kunnen weten of er al dan niet een testament bestaat en welke notaris het bewaart.

Het CRT bevat informatie over authentieke testamenten. Het gaat om testamenten die worden vastgelegd in een akte die door een notaris wordt opgemaakt en die alle waarborgen biedt voor een geldig testament. Daarnaast bevat het CRT ook informatie over handgeschreven testamenten die bij een notaris zijn geregistreerd. Uiteraard heeft het notariaat geen kennis van testamenten die bijvoorbeeld onder de matras van de overledene blijven liggen. In de CRT-cijfers zijn deze handgeschreven testamenten, die niet officieel zijn geregistreerd, dus niet opgenomen.

Uit de analyse van deze cijfers blijkt dat 619.218 nog levende Belgen ten minste één testament hebben laten registreren. 22,5% van de Belgen die een testament hebben geregistreerd, hebben in feite meerdere testamenten geregistreerd. Eén persoon registreerde zelfs 56 testamenten !

Hier zijn de details:

  • 1 geregistreerd testament: 479.930 (77,50%)
  • 2 geregistreerde testamenten: 99.245 (16,03%)
  • 3 geregistreerde testamenten: 26.128 (4,22%)
  • 4 geregistreerde testamenten: 8.426 (1,36%)
  • 5 geregistreerde testamenten of meer: 5.489 (0,89%)

Bijna een kwart van de Belgen die aldus een testament hebben geregistreerd, hebben in feite meerdere testamenten geregistreerd. "Het is niet verrassend".zegt notaris Sébastien Dupuis. "De levensomstandigheden veranderen op onvoorspelbare wijze: het is logisch dat men zich daaraan wil aanpassen en dus ook zijn laatste wil en testament".. Daarom is het verstandig uw testament regelmatig te onderzoeken om te zien of het nog overeenstemt met de werkelijkheid en met uw wensen.

"Het is belangrijk om contact op te nemen met uw notaris: hij kan uw laatste wensen vertalen in juridische termen. U bent er dan zeker van dat uw testament in werking zal treden zoals u dat wenst.vervolgt de woordvoerder van notaire.be.

De notaris is inderdaad een bevoorrecht adviseur van de burger op het gebied van erfopvolging. Vaak kent de notaris de gezinssituatie van de persoon al. De onafhankelijkheid die notarissen altijd in acht moeten nemen, voorkomt dat burgers plannen maken die zij later zullen betreuren. Bovendien biedt het notariële testament de burger de zekerheid dat er na zijn overlijden geen langdurige discussies tussen zijn erfgenamen zullen ontstaan.

bron : notaire.be